Privacyverklaring
Privacyverklaring

Privacy Verklaring Aelderzwemschool
Aelderzwemschool hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring wil de Aelderzwemschool heldere en transparante informatie aan u geven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.
Persoonsgegevens
Wij respecteren de privacy van de bezoekers van deze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze pagina. Aelderzwemschool vraagt u de meest elementaire gegevens in te vullen op onze inschrijfpagina zodat identificatie voor de Aelderzwemschool mogelijk is.
Verzending van uw gegevens gebeurt veilig
Uw gegevens worden via een beveiligde verbinding verzonden en niet opgeslagen in een externe database. Alle formulieren worden afgeleverd bij info@aelderzwemschool.nl Onze website heeft een SSL certificaat. U kunt dit zien doordat er voor ons webadres een groen slotje staat en 'https'. Bij het verzenden van uw inschrijfformulier noteren wij ook het IP-adres. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of er ten onrechte gebruik is gemaakt van uw persoonsgegevens.
Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ter controle, identificatie en het invullen van het internationale zwempaspoort en de diverse zwemdiploma's. Verder gebruiken wij uw persoonsgegevens om u te kunnen uitnodigen voor zwemlessen, proef- en diplomazwemmen en u op de hoogte te stellen van gehaalde diploma's, voor vakantiesluitingen en mogelijke sluiting van het zwembad. aelderzwemschool zal uw gegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming, nooit voor andere doeleinden gebruiken of verstrekken aan derden.

Opslag van uw gegevens
Zolang er een overeenkomst met ons bestaat, bewaren wij zorgvuldig uw gegevens in ons klantenbestand. Als een overeenkomst eindigt, meestal na het behalen van het internationale C-zwemdiploma, dan verwijderen wij de persoonsgegevens na 12 maanden uit ons klantenbestand echter te allen tijde binnen de wettelijke kaders van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming, tenzij er van rechtswege een bewaarplicht geldt.
Uw akkoord
Door het invullen en verzenden van het inschrijfformulier, de vooruitbetaling te plegen, na controle door u van uw persoonsgegevens, geeft u ons uw akkoord voor het verwerken van uw gegevens zoals hierboven beschreven staat bij 'doeleinden van de gegevensverwerking'.
Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor, binnen de kaders van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming, deze
privacyverklaring zonder nadere aankondiging aan te passen.
Heeft u vragen of een klacht?
Wij doen er alles aan om de privacy van betrokkenen te borgen en de persoonsgegevens die wij verzamelen rechtmatig te verwerken en goed te
beschermen. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar info@aelderzwemschool.nl
Identiteit van de verwerker:
Aelderzwemsschool
Postadres: Beekpunge 59
7761 KC Schoonebeek
Info@aelderzwemschool.nl